تحلیل داده ها در حوزه پزشکی و سلامت:

 

 • عملکرد بهتر در مراکز پزشکی و درمانی، نتیجه بهتر درمانی و رضایت بیشتر بیماران
 • تحلیل داده ها در جهت شناخت بهتر عوامل ناشی از سبک زندگی که بر شروع سرطان موثر هستند به محققان کمک می کند.
 • پیش بینی مسیر شیوع ویروس های بیماری زا به عنوان روشی کلیدی جهت کنترل آن
 • کاربرد در تحلیل و توالی یابی ژنوم در راستای یافتن عوامل ژنتیکی بیماری ها

 

medical-1

تحلیل داده ها و کمک به زندگی اجتماعی بهتر

استفاده از داده ها در راه های معناداری برای حل معضلات بشری نظیر فقر، سلامتی، حقوق بشر، تحصیلات و محیط زیست.

 • یافتن الگوی شیوع بیماری های فراگیر به منظور کنترل بیماری
 • کنترل بهینه ترافیک شهری با استفاده از داده های ترافیکی
 • کاربرد در حوزه علوم شناختی مغز در راستای توانبخشی های شناختی بیماران
 • شناخت ساختار فرهنگی جامعه بر اساس شبکه تعاملات اجتماعی
 • شناخت ساختار زبان و تحول آن در طی زمان

 

 

تحلیل داده ها و اقتصاد

یافتن الگوهای پنهان، همبستگی های نامعلوم میان عناصر مجموعه، روند بازار،  اولویت های مشتری و اطلاعات تجاری مفید دیگر. اطلاعات حاصل از تحلیل داده ها می تواند منجر به بازاریابی موثرتر، ایجاد فرصتهای جدید کسب درآمد، خدمات رسانی بهتر به مشتری ها، بازده عملی بالاتر، مزیت های رقابتی بر سازمان های رقیب و بسیاری مزایای تجاری دیگر شود.

 • شناخت دینامیک پیچیده و متغیر با زمان وابستگی های درونی در بازارهای مالی و یافتن چگونگی بروز ریسک های سازمانی
 • تشخیص و آشکارسازی آماری ناهنجاری ها به منظور شناخت ریسک های در حال بروز و مدیریت بحران
 • تحلیل روابط درون سازمانی و بین سازمانی و تشخیص اعضای و جوامع پنهان تاثیرگذار

 

تحلیل داده ها و صنعت

تجزیه و تحلیل داده بزرگ در حال حاضر به عنوان ضرورتی برای رشد رقابتی دیده می شود.

 • پیش بینی درآمدها، یافتن رفتارها و استراتژی های بهینه

تشخیص روند پنهان در الگوهای فرهنگی و اجتماعی به منظور مدیریت بهینه بازار تقاضا (بازار پوشاک، خوراک)