شرکت بهین طرح بکر B.T.B به همت اساتید و فارغ التحصیلان دکتری گروه سیستم های پیچیده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف، تهران و پژوهشگاه دانش های بنیادی با تجربه و خلاق در زمینه های تخصصی تحلیل سیستم های پیچیده برپا شده است.

توانایی ها و تجربه کاری متخصصان BTB:

مشاوره و همکاری در اجرای طرح‌های علمی، تحقیقاتی و صنعتی متناسب با نیازمندی سازمان‌ها یا اشخاص در زمینه سیستم ها و شبکه های پیچیده ( داده کاوی و تحلیل داده های بزرگ سیستم ها در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، پزشکی و سلامت و … بر اساس آنالیزهای آماری پیشرفته و همچنین تحلیل های شبکه های اجتماعی).

در این راستا، از نرم افزارهای شناخته شده مانند UciNet, NetDraw و Gephi در زمینه تحلیل شبکه های کوچک و برنامه نویسی به زبان Matlab، Python و ++C به منظور انجام تحلیل های آماری و شبکه برای داده های بزرگ، سری های زمانی و شبیه سازی های کامپیوتری از رفتار سیستم ها کمک گرفته می شود.
همچنین جهت کمک به کارآموزانی که قصد یادگیری کار با سیستم های پیچیده را دارند، فیلم ها و جزوات آموزشی با بهترین کیفیت در سایت شرکت فراهم و ارائه می شود.

تحلیل داده ها در محیط زیست

هدف: یافتن استراتژی بهینه در مدیریت بحران آلودگی هوا [۱]

عوامل تاثیرگذار بر مسئله: عوامل محیطی، فرهنگی، جغرافیایی و …

پیچیدگی موجود در رویارویی با این عوامل: ارتباط تنگاتنگ عوامل فوق با یکدیگر و تداخل ارتباط بین آن ها

نتایج حاصل در مطالعه مورد نظر:

– مشاهده روندهای مختلف در سطوح متفاوت آلودگی هوا (افزایش نرخ غلظت با افزایش غلظت آلودگی هوا و بر عکس)

– تعیین استراتژی مدیریتی مناسب در هر سطح با توجه به نتایج آماری حاصل در آن سطح

 

 

pollution

 

 

تحلیل داده ها در مسئله تبلیغات

هدف: یافتن الگوی بهینه در تبلیغات

پیچیدگی موجود در رویارویی با این مسئله: رقابت شدید در بازار فروش

نتایج حاصل در مطالعه مورد نظر:

– یافتن اعضای مهم و تاثیرگذار

– یافتن ایده های نو و الگوهای جدید تبلیغاتی

 

 

advertize

 

 

مراجع:

[۱] Vahabi, M., G. R. Jafari, and L. Hedayatifar. “Multiscale programming to manage the air pollution problem using the level crossing method.” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 389.9 (2010): 1915-1921.